Maria Pilo är Diplomerad Osteopat, utbildad vid Stockholm College of Osteopathic Medicine och medlem i Svenska Osteopatförbundet.

Maria Pilos vision är att göra varje patient fri från besvär och förbättra patientens självläkande förmåga.

Osteopati fungerar för alla, oavsett tidigare träningsbakgrund eller ålder (barn över 8 år). Osteopati är grunden för västerländsk manuell medicin.

Symtomen är självklart viktiga, men fokus ligger också på att utröna vad som har lett fram till att symtomen och situationen är som den är idag.

Detta görs genom att:

  • Ta en utförlig patient historik
  • Observera patientens hållnings- och rörelsemönster
  • Testa ev. ortopediska, neurologiska, medicinska tester som blodtryck, reflexer, led/muskeltester osv.

Om ingen vidare medicinsk utredning behövs så börjar behandlingen.

All osteopatisk behandling grundar sig på principerna att människan är en enhet (bestående av kropp, sinne, själ), kroppen har ett eget inneboende självreglerande och självläkande system, vår struktur (skelett, muskler, ligament) och funktion (vår fysiologi) är sammanlänkade.

Styrkan i osteopatin är inte bara ett stort utbud av tekniker utan tanken bakom användandet av dem. Som osteopat tittar jag på hur kroppens struktur påverkar och påverkas av kroppens funktion, var det finns ev. svaga områden och hur jag kan bidra till att stärka dem.

Strävan är att starta och bistå en förändringsprocess som på sikt leder till att kroppen håller sig i balans och att individen därmed har bästa möjliga förutsättningar för hälsa och välmående.